دانلود آهنگ ما سه تا بند به نام دارو

دانلود آهنگ ما سه تا بند به نام دارو

دانلود آهنگ جدید ما سه تا بند به نام دارو

آهنگ ما سه تا بند به نام دارو

آهنگ ما سه تا بند به نام دارو را از تن کوک دانلود کنید.

دانلود آهنگ ما سه تا بند به نام دارو:

درمونم! دارومی!
آرومم وقتی آرومی
این روزا خیلی خوشحالم
وقتی میبینم رو به رومی!
اتفاقی عاشقت نشد دلم که حالا
با یه اتفاق بری و باز بشی یه رویا
سرنوشتمو گره زدم به تار موت و
راه بیا باهام و دیگه بس کن این سکوتو!
بس کن این سکوتو!
بوی عطر تو، تو همه دقیقه هامه
از همه جهان، چشم تو فقط برامه
پس ببین چقدر، تو نیاز این دلی!
حل نشه چه مشکلی کنارت؟
تو برای من، مثل جونمی و تن
ای همه تمام من به نامت!
اتفاقی عاشقت نشد دلم که حالا
با یه اتفاق بری و باز بشی یه رویا
سرنوشتمو گره زدم به تار موت و
راه بیا باهام و دیگه بس کنین سکوتو!
بس کن این سکوتو